Herstart dokter van der Velden 

Na een periode van afwezigheid, ben ik afgelopen december weer gestart met de opbouw van mijn werkzaamheden. Het was goed om een pas op de plaats te maken en het is goed om nu ook weer te beginnen in onze praktijk.  

 In de komende weken zal ik stapsgewijs de werkzaamheden verder opbouwen. Uiteindelijk zal ik gaan werken op maandag-woensdag en donderdag. Voorlopig betekent dit, dat ik nog niet hele dagen aanwezig zal zijn. Er zal daarom extra waarneming van collega-huisartsen ingezet worden om dit aan te vullen. Samen met onze assistentes zullen we u een passende oplossing aanbieden. Waar mogelijk en nodig proberen we te streven naar een afspraak bij dezelfde huisarts. U zult merken dat het niet altijd mogelijk zal zijn. Daarom vinden we het ook belangrijk om de zorg goed met elkaar af te stemmen en met collega’s en waarnemers samen te werken die goed in ons team passen. Mocht u hier vragen over hebben, stel ze ons gerust.  

 Goed elkaar weer te gaan zien en met vriendelijke groet,  

 Bénédicte van der Velden, huisarts