Afspraak maken

Afspraak op het spreekuur

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag, ’s ochtends en ‘s middags. Voor het spreekuur verzoeken wij u altijd vooraf een afspraak te maken. U kunt hiervoor bellen naar het algemeen nummer van de praktijk, bij voorkeur tussen 08.00 uur en 11.00 uur. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dat dan aan bij het maken van de afspraak. We houden er dan rekening mee in onze agenda.

De assistente zal vragen naar de reden van uw contact en eventueel een aantal aanvullende vragen stellen. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om een zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Een consult duurt 15 minuten. Als u meerdere dingen te bespreken heeft of denkt meer tijd nodig te hebben dan kunt u dit aan de assistente doorgeven. Zij houdt hier dan rekening mee in de planning.

Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te maken in de online agenda via de patientportaal.

Visite aanvragen

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. U kunt hiervoor bellen naar het algemeen nummer van de praktijk, bij voorkeur tussen 08.00 uur en 11.00 uur.
De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of een huisbezoek wordt afgelegd. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Nieuw: het videoconsult

Naast een telefonisch consult is het ook mogelijk om met uw mobiele telefoon, tablet of computer een videoconsult (beeldbellen) te voeren met uw huisarts of praktijkondersteuner! 

Als u een afspraak wil maken met de arts of praktijkondersteuner voor een videoconsult hoeft u alleen maar de praktijk te bellen. De assistente maakt dan een afspraak met u voor het tijdstip van het videoconsult. Zij zal u dan vragen naar uw telefoonnummer indien u gebruik wilt maken van uw mobiele telefoon of naar uw e-mailadres indien u gebruik wenst te maken van uw tablet, laptop of computer voor het videoconsult. 

Vervolgens krijgt u enkele minuten voor aanvang van het consult op uw tablet, laptop of computer via een email een link gestuurd. Als u deze link aanklikt opent er zich vanzelf een videoscherm in uw browser en na enkele minuten ziet u in het videoscherm uw huisarts of praktijkondersteuner en kan het videoconsult starten. 

Als u het videoconsult middels de mobiele telefoon wilt voeren krijgt u enkele minuten voor aanvang van het consult een SMS met hierin een link die u dient aan te klikken. U dient vervolgens de gratis app “Jitsi Meet” te downloaden in de App Store van Apple of de Google Play Store. Het gebruik ervan is eenvoudig en veilig. Als u vervolgens nogmaals de link in de SMS aanklikt kunt u in het volgende scherm ervoor kiezen om het videoconsult te openen in de “Jitsi Meet” app. In de app verschijnt vervolgens vanzelf een videoscherm en na enkele minuten ziet u in het videoscherm uw huisarts of praktijkondersteuner en kan het videoconsult starten. U kunt natuurlijk ook al enige tijd voor het videoconsult de app downloaden zodat u dit reeds gedaan heeft. 

Huisartsenzorg nodig tijdens tijdelijk verblijf of vakantie in Valkenburg?

Staat u niet ingeschreven bij een huisartsenpraktijk in Valkenburg maar heeft u wel huisartsenhulp nodig bijvoorbeeld tijdens uw vakantie? Op maandagen en donderdagen kunt u met ons bellen voor advies of een afspraak.

Op dinsdagen en vrijdagen kunt u contact opnemen met een andere praktijk in Valkenburg, Praktijk Sint Pieter: 043-6014499.

Op woensdagen kunt u contact opnemen met een andere huisartsenpraktijk in Valkenburg, Praktijk Munnik: 043-6012533.