Klachtenregeling

Wij proberen onze patiënten altijd zo goed mogelijk te helpen. Mocht u desondanks van mening zijn dat we op welke manier dan ook tekort zijn geschoten in de zorg aan u dan horen wij dit graag. Ook staan we open voor andere opmerkingen of verbeterpunten zodat we blijvend kunnen werken aan het leveren van zo goed mogelijke zorg.

Indien u een klacht, opmerking of verbeterpunt heeft nodigen wij u uit om gebruik te maken van onderstaand klachtenformulier.

is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een functionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.