Praktijk diensten

Huisartsenpraktijk Valkenburg biedt veel diensten aan voor haar patiënten.

Onderstaand hiervan een overzicht:

 • Dagelijkse spreekuren zowel 's ochtends als 's middags bij de huisartsen.
 • Dagelijkse spreekuren bij de doktersassistentes voor bijvoorbeeld wondcontroles, oren uitspuiten, aanstippen van wratten met stikstof etc.
 • Dagelijks 's ochtends (van 8.00 tot +/- 13.00 u.) bloedprikken in de praktijk.
 • Een online Patientportaal 
 • Geprotocolleerde zorg door twee praktijkondersteuners voor bepaalde chronische ziekten.(diabetes, astma/COPD, hoge bloeddruk, hoog cholesterol)
 • Geprotocolleerde hulp bij Stoppen met Roken.
 • Geprotocolleerde ouderenzorg
 • Psychische zorg door de praktijkondersteuner-GGZ.
 • Psychische zorg door twee psychologen aangesloten bij MENS-GGZ.
 • Er zijn twee diëtisten aangesloten bij de praktijk.

Er kunnen veel onderzoeken worden verricht IN de praktijk:

 • Meting van de bloeddruk door assistente.
 • Maken van een hartfilmpje. (ECG)
 • Meting van doorstroming bloedvaten in de benen. (EAI)
 • Longfunctieonderzoek (spirometrie)
 • Bloed- en urineonderzoek.
 • Baarmoederhalsuitstrijkjes, bijvoorbeeld in het kader van het bevolkingsonderzoek.
 • Afname van huidbiopten en kweken van lichaamsmateriaal/vloeistoffen.

Daarnaast kan de praktijk medische hulpmiddelen uitlenen aan patiënten zodat deze thuis bepaalde metingen kunnen verrichten (telemonitoring):

 • Uitlenen van bloeddrukmeters zodat patiënten thuis gedurende een week of langer de bloeddruk kunnen meten en bijhouden.
 • Uitlenen van saturatiemeters (zuurstofmeters) zodat patiënten met bijvoorbeeld corona of longziekten thuis ook goed het zuurstofniveau in het bloed kunnen meten en bijhouden.
 • De praktijk heeft beschikking over apparaatjes (zogeheten Holter-apparaten) die in de praktijk op de borst van de patient kunnen worden geplakt met plakkers en dan 24-48 uur continue thuis het hartritme kunnen registeren.

De huisartsen zijn in staat velerlei behandelingen uit te voeren waaronder bijvoorbeeld:

 • Spoedeisende hulpverlening, wondbehandeling, kleine chirurgische ingrepen, behandelingen middels injecties, plaatsing van spiraaltjes en het Implanon.