Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Valkenburg!

Update Corona-vaccinatie programma. 02-05-2021 

Vaccinatie “griepvaccinatie-populatie” 

Het kabinet het besloten dat mensen met een medische indicatie geboren in 1961 tot en met 2003 met voorrang bij de GGD worden gevaccineerd. Dit zijn de patiënten die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik door de huisarts. De huisarts maakt deze selectie op basis van vastgelegde criteria en geeft deze lijst met mensen met een medische indicatie door aan een uitnodigingsinstantie. Om overbelasting van de GGD-afsprakenplanning te voorkomen, kunnen vervolgens niet alle uitnodigingen in één keer verstuurd worden. Vanaf 6 mei ontvangt de eerste groep mensen een uitnodigingsbrief per post. De huisarts heeft hier geen verdere invloed op. Zij kunnen vervolgens telefonisch of via een digitaal afsprakenportaal een afspraak maken bij de GGD voor vaccinatie op de GGD locatie in het MECC Maastricht. 

Het is belangrijk dat patiënten de gepersonaliseerde uitnodigingsbrief meenemen naar de vaccinatie afspraak. Anders worden ze niet gevaccineerd. 

Deze hele doelgroep wordt gevaccineerd met een mRNA vaccin (Pfizer/BioNTech) of (Moderna). 

Tweede vaccinatie afspraak voor personen geboren in 1956 en 1957. 

Alle personen geboren in 1956 en 1957 zijn reeds eenmaal gevaccineerd. Ook de uitnodiging voor de tweede vaccinatie afspraak is verstuurd, deze vaccinatie vindt plaats op 19 of 20 mei op de vaccinatielocatie van de GGD in het MECC Maastricht. 

Eerste vaccinatie afspraak voor personen geboren in 1958 t/m 1960. 

Alle personen geboren in 1958 t/m 1960 hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor het maken van een afspraak voor de eerste vaccinatie op 6 mei op de GGD vaccinatielocatie in het MECC Maastricht. 

65-plussers. 

Alle 65-plussers hebben inmiddels een uitnodigingsbrief ontvangen voor vaccinatie tegen het coronavirus. Veel van hen zijn ook al gevaccineerd of hebben een afspraak gemaakt. Maar nog niet iedereen. Het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD’en doen nu een oproep aan alle 65-plussers die zich nog niet hebben laten vaccineren: maak nu je afspraak! Via www.coronavaccinatie-afspraak.nl kan iedereen die geboren is in 1955 of daarvoor nu een afspraak maken. Mensen kunnen ook bellen met het telefoonnummer dat in hun uitnodigingsbrief vermeld staat. Zie verder op de volgende link

Hieronder volgen nog enkele antwoorden op vragen waarvoor de praktijk vaak wordt gebeld: 

1. Wanneer word ik opgeroepen om te vaccineren? 

- Wij volgen de landelijke richtlijnen wanneer welke groep wordt gevaccineerd. Wij hebben hier geen invloed op. Vaak weten wij pas kort van tevoren wanneer een nieuwe groep gevaccineerd gaat worden. Wij kunnen dus geen antwoord geven wanneer iemand gevaccineerd gaat worden.

2. Kan ik op een reservelijst geplaatst worden, indien er vaccins over zijn? 

- Wij hebben nu geen reservelijst, dus wij kunnen niemand op een reservelijst plaatsen.

3. Hebben jullie nu vaccins op voorraad of vaccins over? 

- Nee wij hebben geen vaccins op voorraad. Wij wachten op instructie wanneer wij nieuwe vaccins kunnen bestellen. Wij hebben geen vaccins over.

4. Kan ik een keuze maken welk merk vaccin ik kan krijgen. 

- Nee, u kunt geen keuze maken welk vaccin u kunt krijgen.

5. Kom ik in aanmerking om eerder een vaccin te krijgen, omdat ik een bepaalde ziekte heb? 

- Wij volgen hierin de landelijke richtlijn, wanneer welke groep aan de beurt is. U krijgt een oproep wanneer u aan de beurt bent. Wij kunnen hierop geen uitzonderingen maken.  

Update Corona-vaccinatie programma. 08-04-2021

De huisartsenpraktijk, de GGD en mobiele huisartsenteams hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Achtereenvolgens zijn nu inmiddels gevaccineerd: 

 • Mobiele 90-plussers, uitgenodigd door de huisarts en gevaccineerd door de GGD.
 • Patiënten wonend in een intramurale woonvorm, met inschrijving op naam bij de huisarts, gevaccineerd door mobiele teams met huisartsen. Sevagram, Envida en Cicero verzorgden zelf de vaccinaties op de intramurale woonvormen.
 • 80-plussers, uitgenodigd door de GGD en gevaccineerd bij de GGD-locatie in het MECC.
 • 63- en 64-jarigen, gevaccineerd door onze huisartsenpraktijk op de GGD-locatie in het MECC.
 • Zeer zwaarlijvige patienten (BMI > 40) en patiënten met het syndroom van Down, geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.
 • 75-plussers, uitgenodigd door de GGD en gevaccineerd of binnenkort gevaccineerd bij de GGD-locatie in het MECC.
 • Door onze praktijk zelf zijn de zeer kwetsbare patiënten gevaccineerd op de praktijk en de niet-mobiele kwetsbare ouderen zijn thuis gevaccineerd. 

Vijf groepen patiënten met een sterk verhoogd medisch risico hebben een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen van het ziekenhuis waar zij onder behandeling zijn. Het betreft:
Patiënten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers)
Patiënten met ernstig nierfalen
Patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie
Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis.
Patienten met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is belemmerd.
Alle patiënten die vallen onder bovenstaande categorieën en die de afgelopen 18 maanden een poliklinisch consult bij hun medisch specialist hebben gehad, zijn uitgenodigd voor een vaccinatie. Zij krijgen de uitnodiging via het ziekenhuis. 

-> Mocht u van mening zijn dat u valt onder een van bovenstaande patiëntencategorieën en onverhoeds geen oproep voor vaccinatie heeft gekregen dan kunt u telefonisch contact opnemen met de huisartsenpraktijk, GGD of behandelend specialist van het ziekenhuis om dit verder te bespreken. 

Huidige stand van zaken:

Mensen geboren in 1947 t/m 1951 (+/-69 jaar t/m +/-74 jaar oud) worden vanaf 6 april per brief door de GGD uitgenodigd voor vaccinatie op de GGD locatie in het MECC. Zie voor verdere informatie de volgende link.

Zoals u wellicht vandaag ook heeft gehoord in de media krijgen Nederlanders die jonger zijn dan zestig jaar definitief geen AstraZeneca-vaccin meer. Deze beslissing is genomen op advies van de Gezondheidsraad. Welk vaccin zestigminners nu zullen krijgen, is nog niet bekend.
Wij begrijpen dat met name mensen in de leeftijd van 65-69 jaar, mensen jonger dan 63 jaar en mensen met onderliggende ziektes graag spoedig willen worden gevaccineerd. Helaas is er op dit moment nog geen duidelijkheid wanneer en door wie u zult worden opgeroepen voor de vaccinatie en met welk vaccin u zou worden gevaccineerd. U kunt erop vertrouwen dat onze huisartsenpraktijk de ontwikkelingen op de voet volgt en zodra we hier meer over vernemen wij u hier verder over zullen informeren! U hoeft hiervoor niets te doen, u zult door onze praktijk of de GGD worden opgeroepen.

Verdere algemene informatie over coronavaccinatie kunt u terugvinden op coronavaccinatie.nl

Update Corona-vaccinatie programma. 04-02-2021

Mensen ouder dan 80 jaar kunnen vanaf vandaag 4 februari bellen voor een vaccinatie-afspraak. Zij hoeven hiervoor de uitnodigingsbrief van de RIVM nog niet te hebben ontvangen. Overigens zal deze brief per post bij alle mensen ouder dan 80 jaar vanaf 5 februari thuis worden bezorgd. 

Verdere praktische informatie:

• 80-plussers kunnen vanaf nu bellen met 0800-7070 om een afspraak voor vaccinatie te maken.

• Het afsprakennummer is bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur, 7 dagen per week.

• Het is belangrijk dat mensen hun Burgerservicenummer (BSN) bij de hand hebben.

• Indien iemand hulp nodig heeft met vervoer kunnen mensen terecht bij Omnibuzz (0900 – 0699)

Begin Corona-vaccinatie programma. 24-01-2021

Langzaam begint het steeds meer duidelijk te worden hoe het vaccinatieprogramma er in Nederland uit zal gaan zien. Ook voor u als patiënt in onze praktijk komt langzaam meer duidelijkheid.

Er zal gestart worden met de vaccinatie (met het vaccin van BioNTech/Pfizer) van patiënten ouder dan 90 jaar jaar die in staat zijn om naar een vaccinatielocatie van de GGD te gaan, zelfstandig of met vervoer door een familielid of bekende. Deze groep patiënten zal deze week (week 4) hierover verder worden geïnformeerd door onze praktijk.

De volgende groep patiënten die zal worden gevaccineerd zijn de "kwetsbare" patienten, mensen met onderliggende ziekten. Zodra hier meer over bekend is zal deze informatie zo snel mogelijk worden gedeeld met u. Wij willen u vragen deze informatie af te wachten.

Op deze site van de Rijksoverheid vindt u verdere algemene informatie over het vaccinatieprogramma.

Goede informatie specifiek over de coronavaccin van BioNTech/Pfizer vindt u op deze site van het RIVM.

Nieuwe enquête patiënttevredenheid! 

Wij zijn weer gestart met een nieuwe enquête om uw tevredenheid als patiënt in onze praktijk in kaart te brengen. Wij willen u van harte uitnodigen om deze korte enquête online (anoniem) in te vullen via deze link

Alvast bedankt voor uw moeite! 

Coronavirus nieuws - update 1 oktober

In verband met de toename van de verspreiding van het coronavirus in Nederland vragen wij uw aandacht voor onderstaande punten:

 • Wij willen u vragen om een mondkapje te dragen als u de praktijk bezoekt. Ook de medewerkers van de praktijk dragen nu continue een mondkapje.
 • Om het aantal mensen in de wachtkamer te proberen te beperken zijn er minder spreekuren dan u van ons gewend bent. Ook proberen wij uw hulpvragen op andere manieren op te lossen, zoals middels een telefonisch consult, een videoconsult of een emailconsult. Wij vragen uw begrip voor een eventuele langere wachttijd voor een afspraak dan u van ons gewend bent.
 • Wij willen u vragen zoveel mogelijk alleen (d.w.z. zonder begeleiding) naar de praktijk te komen als u een afspraak heeft.
 • Als u (milde) klachten heeft die kunnen passen bij een infectie met het coronavirus kunt u online een testafspraak maken via Coronatest.nl of telefonisch via de GGD Zuid Limburg
 • Op Thuisarts.nl vindt u goede medische informatie over het coronavirus.
 • Ook vindt uw goede actuele informatie op de site van het RIVM.
 • Actuele informatie over reizen naar het buitenland vindt u op Nederlandwereldwijd.nl

Nieuw: het videoconsult 

Naast een telefonisch consult is het nu ook mogelijk om met uw mobiele telefoon, tablet of computer een videoconsult (beeldbellen) te…

Spoed

Bel 043-6012892 en kies optie 1

Telefoonnummers

Algemeen nummer
043-6012892

Receptenlijn
043-6012892 en kies optie 2

E-mailadres

Adres

Broekhem 2
6301 HH Valkenburg
Plan uw route

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08:00 uur tot 17:00 uur.

Van 12.00 -14.30 uur is de praktijk i.v.m. administratieve werkzaamheden alleen voor spoedgevallen bereikbaar.