De praktijk 

Kabinet met gaper, medische instrumentaria en naturalia.

Onze visie


Generalistisch, persoonsgericht en continue

Wij delen onze visie op huisartsenzorg met het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Wij vinden dat u met alle vragen die u heeft op het gebied van uw gezondheid bij de huisarts terecht moet kunnen. Samen met u bekijkt de huisarts dan of hij of zij uw vraag kan beantwoorden of dat een verdere verwijzing noodzakelijk is. Wij denken dat het in uw belang is dat u zoveel mogelijk steeds bij dezelfde huisarts komt. De huisarts leert u dan kennen en dat is vaak belangrijk bij het beoordelen van uw klachten en bij het voorstellen van het beste behandelingsplan.

Inschrijving in de praktijk

Indien u zich wenst in te schrijven in de praktijk willen wij u vragen om contact op te nemen met het algemeen nummer van de praktijk: 043-6012892. Vóór de daadwerkelijke inschrijving vindt soms een kennismakingsgesprek plaats met een van de huisartsen.

Het daadwerkelijk inschrijven kan vervolgens via het digitaal inschrijfformulier op de website, zie hiervoor de volgende link.

BELANGRIJK: Toestemming geven voor het delen van uw medische gegevens

Soms heeft een andere zorgverlener bepaalde medische gegevens van uw nodig. Als u bijvoorbeeld naar de huisartsenpost gaat als uw eigen huisarts niet beschikbaar is. Of omdat u met spoed zorg nodig hebt. Maar ook als u bij een andere apotheek komt. Door toestemming te geven kunnen zorgverleners snel en veilig de belangrijkste gegevens digitaal opvragen. Zo kan de huisarts van de huisartsenpost dan bijvoorbeeld zien welke eerdere ziekten uw heeft doorgemaakt, welke medicatie u op dit moment gebruikt of welke allergieen u mogelijk heeft voor bepaalde medicamenten. 

Via deze link kunt u de folder downloaden met meer informatie over het delen van medische gegevens.

U kunt op 3 manieren toestemming geven voor het delen van uw medische gegevens: 

1. Door een email te sturen aan onze praktijk (doktersassistente@huisartsenpraktijkvalkenburg.nl) met de tekst: "Ik geef toestemming voor het delen van mijn medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt" en vervolgens uw persoonsgegevens. 

2. U kunt ook online toestemming geven voor het delen van uw medische gegevens op Volgjezorg.nl. Dit gaat heel eenvoudig met behulp van uw DigiD. Ook online invullen zonder DigiD is mogelijk. 

3. U print de folder uit, vult deze in en levert deze in bij de balie van de praktijk. De folder is overigens ook beschikbaar bij de balie van de praktijk.  

U kunt eventueel altijd later uw toestemming weer intrekken. 

Certificering

Onze praktijk is in maart 2017 binnen HaZo24 door Lloyd’s Register geaccrediteerd.
HaZo24 is een ingericht en getoetst kwaliteitssysteem voor de 24-uurs huisartsenzorg en is gebaseerd op de kwaliteitsnorm EN-15224, ook bekend als de ISO 9001 voor de gezondheidszorg.

Het logo van de kwaliteitsnorm EN-15224.

Patiëntervaringsonderzoek

Omdat de praktijk streeft naar altijd verdere verbetering van de aangeboden zorg- en dienstverlening hebben wij in 2020/2021 weer een enquête onder onze patiënten afgenomen. Aan de hand van de uitkomsten en de naar voren gekomen verbeterpunten zijn verbeterplannen opgesteld met als doel de patiënttevredenheid verder te vergroten. 

Er zijn in totaal +/- 90 reacties binnengekomen. Uit deze reacties scoort de praktijk qua punt gemiddeld een 8. Er zijn diverse verbeterpunten benoemd, hieronder staan de meest benoemde, dan wel opvallende verbeterpunten:

- Parkeergelegenheid.
- Lange wachttijd aan de telefoon en in de wachtkamer.
- Soms wisselende artsen.
- Mogelijkheid tot water drinken in de wachtkamer.
- De ruimte rond de balie, vooral nu met COVID is de ruimte erg krap bij de balie.
- De privacy aan de balie.
- Online afspraken kunnen maken.

Op basis van de uitkomsten zijn er verbeterplannen opgesteld. Meerdere verbeterpunten zullen worden opgelost zodra de praktijk in 2023 haar intrede zal nemen in het nieuw te realiseren gezondheidscentrum waarin veel aandacht zal zijn voor patientbeleving, privacy en toegankelijkheid. (zie verder onder "Nieuws")