De praktijk 

Kabinet met gaper, medische instrumentaria en naturalia.

Onze visie


Generalistisch, persoonsgericht en continue

Wij delen onze visie op huisartsenzorg met het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Wij vinden dat u met alle vragen die u heeft op het gebied van uw gezondheid bij de huisarts terecht moet kunnen. Samen met u bekijkt de huisarts dan of hij of zij uw vraag kan beantwoorden of dat een verdere verwijzing noodzakelijk is. Wij denken dat het in uw belang is dat u zoveel mogelijk steeds bij dezelfde huisarts komt. De huisarts leert u dan kennen en dat is vaak belangrijk bij het beoordelen van uw klachten en bij het voorstellen van het beste behandelingsplan.

Inschrijving in de praktijk

Indien u zich wenst in te schrijven in de praktijk willen wij u vragen om contact op te nemen met het algemeen nummer van de praktijk: 043-6012892. Vóór de daadwerkelijke inschrijving vindt soms een kennismakingsgesprek plaats met een van de huisartsen.

Uitwisseling van medische gegevens op het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Als u hiervoor toestemming geeft kan uw huisarts en uw apotheek belangrijke informatie over uw gezondheid delen met andere zorgaanbieders. Dit is mogelijk via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgaanbieders, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste in informatie bekijken. Zij mogen uw medische gegevens alleen bekijken als dat nodig is voor uw behandeling. Het Landelijk Schakelpunt is verdeeld in regio’s. Uw zorgaanbieders kunnen uw medische gegevens alleen binnen uw eigen regio delen en bekijken.

U kunt online toestemming geven voor het delen van uw medische gegevens op Volgjezorg.nl

U kunt eventueel altijd later uw toestemming weer intrekken. 

Certificering

Onze praktijk is in maart 2017 binnen HaZo24 door Lloyd’s Register geaccrediteerd.
HaZo24 is een ingericht en getoetst kwaliteitssysteem voor de 24-uurs huisartsenzorg en is gebaseerd op de kwaliteitsnorm EN-15224, ook bekend als de ISO 9001 voor de gezondheidszorg.

Het logo van de kwaliteitsnorm EN-15224.

Patiëntervaringsonderzoek

Omdat de praktijk streeft naar altijd verdere verbetering van de aangeboden zorg- en dienstverlening hebben wij in 2020/2021 weer een enquête onder onze patiënten afgenomen. Aan de hand van de uitkomsten en de naar voren gekomen verbeterpunten zijn verbeterplannen opgesteld met als doel de patiënttevredenheid verder te vergroten. 

Er zijn in totaal +/- 90 reacties binnengekomen. Uit deze reacties scoort de praktijk qua punt gemiddeld een 8. Er zijn diverse verbeterpunten benoemd, hieronder staan de meest benoemde, dan wel opvallende verbeterpunten:

- Parkeergelegenheid.
- Lange wachttijd aan de telefoon en in de wachtkamer.
- Soms wisselende artsen.
- Mogelijkheid tot water drinken in de wachtkamer.
- De ruimte rond de balie, vooral nu met COVID is de ruimte erg krap bij de balie.
- De privacy aan de balie.
- Online afspraken kunnen maken.

Op basis van de uitkomsten zijn er verbeterplannen opgesteld. Meerdere verbeterpunten zullen worden opgelost zodra de praktijk in 2023 haar intrede zal nemen in het nieuw te realiseren gezondheidscentrum waarin veel aandacht zal zijn voor patientbeleving, privacy en toegankelijkheid. (zie verder onder "Nieuws")