Alle updates over het coronavirus en coronavirus vaccinatie

-> Als u besmet bent met het coronavirus kunt u goede en begrijpelijke informatie vinden op Thuisarts.nl. Ook vindt u hier informatie wanneer u contact dient op te nemen met de huisarts.

Actuele informatie over quarantaine/isolatie kunt u vinden deze website van de overheid. Op een andere website vindt u specifieke informatie voor gezinnen met kinderen en quarantaine.

Informatie over testen en ook wanneer u wel of geen corona zelftest gebruikt kunt u hier vinden.

Corona nieuws dd. 14-12-2021.

Actuele informatie over de boostervaccinatie en de volgorde waarin mensen hiervoor worden opgeroepen kunt u vinden op deze link naar de website van de overheid.

Als u aan de beurt bent voor de boostervaccinatie kunt u hiervoor online een afspraak maken via deze link of door te bellen naar 0800-7070.

Corona nieuws dd. 3-12-2021.

In verband met de toename van corona besmettingen willen wij uw aandacht vragen voor onderstaande punten:

Door toename van besmettingen, meer vragen omtrent corona, meer intensieve zorg voor coronapatienten maar ook ziekte bij personeel is het op dit moment drukker in de praktijk dan u normaal gewend bent. De wachttijden aan de telefoon maar ook voor het spreekuur kunnen hierdoor langer zijn, graag uw begrip hiervoor.

Om contactmomenten tussen mensen te proberen te beperken proberen wij zorgvragen ook op een andere manier dan een regulier consult op te lossen, bijvoorbeeld door middel van het beoordelen van foto's van bijvoorbeeld huidafwijkingen, of door een telefonisch-, email- of videoconsult.

Voor het betreden van de huisartsenpraktijk is vanaf 01-07-2021 het dragen van een masker niet meer verplicht.

Omdat het aantal COVID-besmettingen sterk daalt, is het nieuwe advies dat patiënten vanaf 1 juli 2021 zonder mondneusmasker de huisartspraktijk mogen betreden. Wij volgen hierin de adviezen van het NHG, RIVM en FMS. Ook de medewerkers in de huisartsenpraktijk dragen vanaf deze datum geen masker meer tenzij de medewerker binnen 1,5 meter afstand van de patient komt zoals bijvoorbeeld bij bloedprikken of bij een lichamelijk onderzoek.

Vragen over bewijs van corona virus vaccinatie? Update 01-07-2021

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie? Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

Stuurt u dan een e-mail naar doktersassistente@huisartsenpraktijkvalkenburg.nl, geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens. Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe. Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen.

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen. 

Reminder Corona-vaccinatie programma. Update 01-07-2021

Patiënten met geboortejaar 1956-1960 zijn eerder opgeroepen voor vaccinatie door de huisarts.
Patiënten die op 6 mei de eerste vaccinatie hebben ontvangen zijn uitgenodigd voor het maken van een afspraak voor de tweede vaccinatie op 8 juli.
Mocht u hiervoor nog geen uitnodiging hebben ontvangen dan willen wij u vragen contact op te nemen met de praktijk of om langs te komen op de praktijk.
Wij kunnen dan alsnog een uitnodiging voor u printen met hierop een link voor het maken van een afspraak voor de tweede vaccinatie.

Corona-vaccinatie programma. Update 05-06-2021

Patiënten geboren in 1956-1960, die wel gevaccineerd willen worden, maar niet met AstraZeneca.

Patiënten geboren tussen 1956-1960 konden tot nu toe alleen gevaccineerd worden bij de huisarts met AstraZeneca. Omdat de ouderen en kwetsbare mensen nu allemaal een kans hebben gehad om zich te laten vaccineren, is er ruimte om de patiënten uit bovenstaande geboortejaren die nog niet zijn gevaccineerd ook een ander vaccin aan te bieden.
Deze patiënten kunnen vanaf zaterdag 5 juni 2021 telefonisch (via telefoonnummer 088-8805005) of online een afspraak inplannen voor vaccinatie met een mRNA vaccin.

Nb. Indien een patiënt reeds een eerste vaccinatie met AstraZeneca heeft gekregen, moet deze ook de tweede keer gevaccineerd worden met AstraZeneca. Een goedgekeurd vaccin kan niet gecombineerd worden met een ander goedgekeurd vaccin. Dit komt doordat de toelating van vaccins is gebaseerd op onderzoek van 1 merk vaccin.

Vervolg vaccinatieprogramma in Nederland

Op de website van het RIVM is steeds de actuele informatie te vinden welke volgende (leeftijds)groep aan de beurt is voor de coronavaccinatie.


Update Corona-vaccinatie programma. Update 02-05-2021

Vaccinatie “griepvaccinatie-populatie”

Het kabinet het besloten dat mensen met een medische indicatie geboren in 1961 tot en met 2003 met voorrang bij de GGD worden gevaccineerd. Dit zijn de patiënten die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik door de huisarts. De huisarts maakt deze selectie op basis van vastgelegde criteria en geeft deze lijst met mensen met een medische indicatie door aan een uitnodigingsinstantie. Om overbelasting van de GGD-afsprakenplanning te voorkomen, kunnen vervolgens niet alle uitnodigingen in één keer verstuurd worden. Vanaf 6 mei ontvangt de eerste groep mensen een uitnodigingsbrief per post. De huisarts heeft hier geen verdere invloed op. Zij kunnen vervolgens telefonisch of via een digitaal afsprakenportaal een afspraak maken bij de GGD voor vaccinatie op de GGD locatie in het MECC Maastricht.

Het is belangrijk dat patiënten de gepersonaliseerde uitnodigingsbrief meenemen naar de vaccinatie afspraak. Anders worden ze niet gevaccineerd.

Deze hele doelgroep wordt gevaccineerd met een mRNA vaccin (Pfizer/BioNTech) of (Moderna).

Tweede vaccinatie afspraak voor personen geboren in 1956 en 1957.

Alle personen geboren in 1956 en 1957 zijn reeds eenmaal gevaccineerd. Ook de uitnodiging voor de tweede vaccinatie afspraak is verstuurd, deze vaccinatie vindt plaats op 19 of 20 mei op de vaccinatielocatie van de GGD in het MECC Maastricht.

Eerste vaccinatie afspraak voor personen geboren in 1958 t/m 1960.

Alle personen geboren in 1958 t/m 1960 hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor het maken van een afspraak voor de eerste vaccinatie op 6 mei op de GGD vaccinatielocatie in het MECC Maastricht.

65-plussers.

Alle 65-plussers hebben inmiddels een uitnodigingsbrief ontvangen voor vaccinatie tegen het coronavirus. Veel van hen zijn ook al gevaccineerd of hebben een afspraak gemaakt. Maar nog niet iedereen. Het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD’en doen nu een oproep aan alle 65-plussers die zich nog niet hebben laten vaccineren: maak nu je afspraak! Via www.coronavaccinatie-afspraak.nl kan iedereen die geboren is in 1955 of daarvoor nu een afspraak maken. Mensen kunnen ook bellen met het telefoonnummer dat in hun uitnodigingsbrief vermeld staat. Zie verder op de volgende link.

Hieronder volgen nog enkele antwoorden op vragen waarvoor de praktijk vaak wordt gebeld:

1. Wanneer word ik opgeroepen om te vaccineren?

- Wij volgen de landelijke richtlijnen wanneer welke groep wordt gevaccineerd. Wij hebben hier geen invloed op. Vaak weten wij pas kort van tevoren wanneer een nieuwe groep gevaccineerd gaat worden. Wij kunnen dus geen antwoord geven wanneer iemand gevaccineerd gaat worden.

2. Kan ik op een reservelijst geplaatst worden, indien er vaccins over zijn?

- Wij hebben nu geen reservelijst, dus wij kunnen niemand op een reservelijst plaatsen.

3. Hebben jullie nu vaccins op voorraad of vaccins over?

- Nee wij hebben geen vaccins op voorraad. Wij wachten op instructie wanneer wij nieuwe vaccins kunnen bestellen. Wij hebben geen vaccins over.

4. Kan ik een keuze maken welk merk vaccin ik kan krijgen.

- Nee, u kunt geen keuze maken welk vaccin u kunt krijgen.

5. Kom ik in aanmerking om eerder een vaccin te krijgen, omdat ik een bepaalde ziekte heb?

- Wij volgen hierin de landelijke richtlijn, wanneer welke groep aan de beurt is. U krijgt een oproep wanneer u aan de beurt bent. Wij kunnen hierop geen uitzonderingen maken. 

Corona-vaccinatie programma. Update 08-04-2021

De huisartsenpraktijk, de GGD en mobiele huisartsenteams hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Achtereenvolgens zijn nu inmiddels gevaccineerd:

Mobiele 90-plussers, uitgenodigd door de huisarts en gevaccineerd door de GGD.
Patiënten wonend in een intramurale woonvorm, met inschrijving op naam bij de huisarts, gevaccineerd door mobiele teams met huisartsen. Sevagram, Envida en Cicero verzorgden zelf de vaccinaties op de intramurale woonvormen.
80-plussers, uitgenodigd door de GGD en gevaccineerd bij de GGD-locatie in het MECC.
63- en 64-jarigen, gevaccineerd door onze huisartsenpraktijk op de GGD-locatie in het MECC.
Zeer zwaarlijvige patienten (BMI > 40) en patiënten met het syndroom van Down, geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.
75-plussers, uitgenodigd door de GGD en gevaccineerd of binnenkort gevaccineerd bij de GGD-locatie in het MECC.
Door onze praktijk zelf zijn de zeer kwetsbare patiënten gevaccineerd op de praktijk en de niet-mobiele kwetsbare ouderen zijn thuis gevaccineerd.

Vijf groepen patiënten met een sterk verhoogd medisch risico hebben een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen van het ziekenhuis waar zij onder behandeling zijn. Het betreft:
Patiënten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers)
Patiënten met ernstig nierfalen
Patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie
Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis.
Patienten met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is belemmerd.
Alle patiënten die vallen onder bovenstaande categorieën en die de afgelopen 18 maanden een poliklinisch consult bij hun medisch specialist hebben gehad, zijn uitgenodigd voor een vaccinatie. Zij krijgen de uitnodiging via het ziekenhuis.

-> Mocht u van mening zijn dat u valt onder een van bovenstaande patiëntencategorieën en onverhoeds geen oproep voor vaccinatie heeft gekregen dan kunt u telefonisch contact opnemen met de huisartsenpraktijk, GGD of behandelend specialist van het ziekenhuis om dit verder te bespreken.

Huidige stand van zaken:

Mensen geboren in 1947 t/m 1951 (+/-69 jaar t/m +/-74 jaar oud) worden vanaf 6 april per brief door de GGD uitgenodigd voor vaccinatie op de GGD locatie in het MECC. Zie voor verdere informatie de volgende link.

Zoals u wellicht vandaag ook heeft gehoord in de media krijgen Nederlanders die jonger zijn dan zestig jaar definitief geen AstraZeneca-vaccin meer. Deze beslissing is genomen op advies van de Gezondheidsraad. Welk vaccin zestigminners nu zullen krijgen, is nog niet bekend.
Wij begrijpen dat met name mensen in de leeftijd van 65-69 jaar, mensen jonger dan 63 jaar en mensen met onderliggende ziektes graag spoedig willen worden gevaccineerd. Helaas is er op dit moment nog geen duidelijkheid wanneer en door wie u zult worden opgeroepen voor de vaccinatie en met welk vaccin u zou worden gevaccineerd. U kunt erop vertrouwen dat onze huisartsenpraktijk de ontwikkelingen op de voet volgt en zodra we hier meer over vernemen wij u hier verder over zullen informeren! U hoeft hiervoor niets te doen, u zult door onze praktijk of de GGD worden opgeroepen.

Verdere algemene informatie over coronavaccinatie kunt u terugvinden op coronavaccinatie.nl

Corona-vaccinatie programma. Update 04-02-2021

Mensen ouder dan 80 jaar kunnen vanaf vandaag 4 februari bellen voor een vaccinatie-afspraak. Zij hoeven hiervoor de uitnodigingsbrief van de RIVM nog niet te hebben ontvangen. Overigens zal deze brief per post bij alle mensen ouder dan 80 jaar vanaf 5 februari thuis worden bezorgd.

Verdere praktische informatie:

• 80-plussers kunnen vanaf nu bellen met 0800-7070 om een afspraak voor vaccinatie te maken.

• Het afsprakennummer is bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur, 7 dagen per week.

• Het is belangrijk dat mensen hun Burgerservicenummer (BSN) bij de hand hebben.

• Indien iemand hulp nodig heeft met vervoer kunnen mensen terecht bij Omnibuzz (0900 – 0699)

Begin Corona-vaccinatie programma. Update 24-01-2021

Langzaam begint het steeds meer duidelijk te worden hoe het vaccinatieprogramma er in Nederland uit zal gaan zien. Ook voor u als patiënt in onze praktijk komt langzaam meer duidelijkheid.

Er zal gestart worden met de vaccinatie (met het vaccin van BioNTech/Pfizer) van patiënten ouder dan 90 jaar jaar die in staat zijn om naar een vaccinatielocatie van de GGD te gaan, zelfstandig of met vervoer door een familielid of bekende. Deze groep patiënten zal deze week (week 4) hierover verder worden geïnformeerd door onze praktijk.

De volgende groep patiënten die zal worden gevaccineerd zijn de "kwetsbare" patienten, mensen met onderliggende ziekten. Zodra hier meer over bekend is zal deze informatie zo snel mogelijk worden gedeeld met u. Wij willen u vragen deze informatie af te wachten.

Op deze site van de Rijksoverheid vindt u verdere algemene informatie over het vaccinatieprogramma.

Goede informatie specifiek over de coronavaccin van BioNTech/Pfizer vindt u op deze site van het RIVM.

Coronavirus nieuws. Update 01-10-2020

In verband met de toename van de verspreiding van het coronavirus in Nederland vragen wij uw aandacht voor onderstaande punten:

Wij willen u vragen om een mondkapje te dragen als u de praktijk bezoekt. Ook de medewerkers van de praktijk dragen nu continue een mondkapje.
Om het aantal mensen in de wachtkamer te proberen te beperken zijn er minder spreekuren dan u van ons gewend bent. Ook proberen wij uw hulpvragen op andere manieren op te lossen, zoals middels een telefonisch consult, een videoconsult of een emailconsult. Wij vragen uw begrip voor een eventuele langere wachttijd voor een afspraak dan u van ons gewend bent.
Wij willen u vragen zoveel mogelijk alleen (d.w.z. zonder begeleiding) naar de praktijk te komen als u een afspraak heeft.
Als u (milde) klachten heeft die kunnen passen bij een infectie met het coronavirus kunt u online een testafspraak maken via Coronatest.nl of telefonisch via de GGD Zuid Limburg
Op Thuisarts.nl vindt u goede medische informatie over het coronavirus.
Ook vindt uw goede actuele informatie op de site van het RIVM.
Actuele informatie over reizen naar het buitenland vindt u op Nederlandwereldwijd.nl

Corona-virus nieuws. Update 20-07-2020

In verband met de coronamaatregelen is de zorg die door onze praktijk wordt geboden nog steeds anders dan u van ons gewend bent. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben wij enige tijd geleden in de wachtkamer schermen laten plaatsen. Hierdoor kunnen er minder mensen dan gewoonlijk plaats nemen in de wachtkamer. Mede hierdoor vinden er nog steeds minder spreekuren plaats dan gewoonlijk en kan het voorkomen dat de tijd tot een afspraak bij de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente langer is dan u van ons gewend bent. Wij vragen om u begrip hiervoor. Ook proberen wij nog steeds om u vragen ook te beantwoorden middels een telefonisch- of videoconsult met de huisarts of praktijkondersteuner.

Waar kunt u verder terecht? Voor algemene informatie en vragen over corona óf voor het testen op Corona, verwijzen wij u naar de volgende websites/instanties:

Veel informatie kunt u vinden op de website Thuisarts.nl. U kunt er ook een ‘zelf-test’ doen.

Met al uw vragen over corona kunt u terecht Landelijk informatienummer van het RIVM: 0800-1351 van 08:00 tot 20:00 uur

Voor uitleg over het coronavirus in begrijpelijke taal én in andere talen, ga naar de website van Pharos.

Indien u klachten heeft en een test wilt laten uitvoeren dan verwijzen we u naar de GGD test- straat in Urmond. Een afspraak maken kan via het gratis landelijk telefoonnummer: 0800- 1202. Meer informatie staat op de site van de GGD ZL.

Corona-virus nieuws. Update 05-04-2020

Geachte patiënt, om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is de gebruikelijke zorg door onze praktijk aangepast.

Er is helaas voorlopig geen normaal spreekuur meer. Wij proberen nu al uw vragen zoveel mogelijk telefonisch te beantwoorden òf middels een videoconsult òf middels een visite aan huis. Het beste kunt u ons bellen waarna we samen met u kijken wat de beste vervolgstap is.

We willen u vragen NIET naar de praktijk te komen, tenzij u een afspraak heeft. Zo voorkomen we verdere verspreiding van het virus.

Wij blijven natuurlijk ook bereikbaar voor spoed, ook dan kunt u ons het beste bellen waarna we samen de vervolgstap bepalen. Aarzel dus niet om ons te bellen.

Ook de controleafspraken bij de praktijkondersteuner op de praktijk zijn geannuleerd en omgezet in telefonische consulten. Verder zijn overige diensten die u van ons gewend bent, zoals bloedprikken, voorlopig helaas niet mogelijk op de praktijk.

Als u vragen heeft over het coronavirus en u bent niet ziek, bel dan niet onze praktijk, maar met het speciale nummer 0800-1351 (gratis) van het RIVM. Zie ook onderstaande link naar de website van het RIVM.

Bent u ongerust of u mogelijk het coronavirus heeft of heeft u klachten die mogelijk op een besmetting met het coronavirus kunnen wijzen? Maakt u zich zorgen over uw klachten? Klik dan op onderstaande link van Thuisarts.nl voor verdere informatie en adviezen! Bel ons altijd bij twijfel.